3 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj swoje mieszkanie w 3 prostych krokach.
Dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony

Jakie są koszty zasiedzenia nieruchomości?
Jakie są koszty zasiedzenia nieruchomości?

Jakie są koszty zasiedzenia nieruchomości?

Czym jest zasiedzenie?

 

Zasiedzenie jest to sposób nabycia własności na skutek upływu czasu. W wyniku zasiedzenia posiadacz nieuprawniony, czyli ten użytkujący daną własność przez dłuższy czas nabywa prawo przez to, że faktycznie je wykonuje w ciągu oznaczonego w przepisach czasu. Zasiedzenie szkodzi właścicielowi dotychczasowego dobytku, jednak wynika to z tego, że przez dłuższy okres czasu zaniedbywał on swoje obowiązki jako właściciel, a pełniła je osoba użytkująca daną posiadłość – przez co uważane jest jako sprawiedliwe przepisanie praw własności na osobę spełniającą dane wytyczne. 

Zasiedzenie eliminuje rozbieżność trwającą już dłuższy czas między faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich, a stanem własności. Stabilizuje to i porządkuje stosunki społeczne pod względem prawnym. 

Na zasadzie zasiedzenia możemy nabyć rzeczy oraz służebności gruntowe. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko wówczas, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Sprawdź: https://skupnieruchomoscidom.pl/

W przypadku nabycia przez zasiedzenie nieruchomości budynkowych mamy do czynienia z pewnymi zastrzeżeniami. Zasiedzenie własności budynku jest możliwe tylko razem z zasiedzeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, ponieważ odrębna własność budynku przysługująca wieczystemu użytkownikowi jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Jednak nie można nabyć przez zasiedzenie własności nieruchomości budynkowych, jeśli odrębna własność budynku przysługuje rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a to dlatego, że odrębna własność budynków przysługuje tylko oznaczonej i ograniczonej kategorii podmiotów (rolniczej spółdzielni produkcyjnej). Ponadto jest prawem związanym z użytkowaniem gruntu, a użytkowanie jak wiadomo jest prawem niezbywalnym.

Można nabyć przez zasiedzenie odrębną własność lokalu, którą ustanowiono wcześniej. Przez nabycie nieruchomości lokalowej przez zasiedzenie nabywa się równocześnie udział we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym gruntu. W drodze zasiedzenia nie można natomiast nabyć części lokalu, ponieważ przedmiotem odrębnej własności zarówno przed, jak i po zasiedzeniu musi być w całości lokal samodzielny.

Upływ okresu zasiedzenia nieruchomości

 

Okres zasiedzenia nieruchomości następuje wówczas, gdy osoba posiada nieruchomość, a nie jest jej właścicielem, to nabywa jej własność jeśli posiada ją nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny w dobrej wierze. Natomiast z upływem lat 30 nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Co oznacza dobra i zła wiara? 

 

W dobrej wierze jest posiadacz, który jest w błędnym i usprawiedliwionym okolicznościami przekonaniu, że ma prawo własności danej nieruchomości i nie narusza niczyjego prawa. 

Za posiadacza w złej wierze będzie uznawana osoba mająca świadomość, że nie jest właścicielem nieruchomości lub nie dołożył należytej staranności, żeby się dowiedzieć kto tak naprawdę nim jest, a pomimo tego włada nieruchomością bez prawa do jej posiadania. Zatem w złej wierze jest posiadacz, który wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, że nie jest właścicielem nieruchomości.

W dobrej wierze nie jest osoba, która nabywa własność nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego, bowiem osoba taka zdaje sobie sprawę z tego, że nie nabyła prawa własności. 

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie

Wiele osób obawia się kosztów związanych z założeniem sprawy o zasiedzenie, przez co odkładają ostateczne rozwiązanie tej sprawy w czasie. Jakie są więc koszty zasiedzenia nieruchomości? Dlaczego kiepskim pomysłem jest zwlekać z założeniem sprawy i dlaczego można na tym stracić wyjaśnię w jednym z kolejnych wpisów.

Zasiedzenie nieruchomości – koszty:

 

  • opłata sądowa;
  • opłaty związane z biegłym sądowym;
  • opłaty skarbowe ponoszone w celu uzyskania niezbędnych dokumentów urzędowych;
  • wynagrodzenie Kancelarii.

Opłata w sprawie o zasiedzenie nieruchomości i służebności

W przypadku zasiedzenia nieruchomości opłata jest stała i nie zależy od wartości nieruchomości. Koszty te wynoszą 2000,00 zł. W przypadku zasiedzenia gruntu koszty są mniejsze –  opłata wynosi 200,00 zł.

Kto jest odpowiedzialny za uiszczenie tych opłat? Za sprawę płaci strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie – czyli wniosek o zasiedzenie. W sprawie o zasiedzenie to wnioskodawca uiszcza opłatę od wniosku – czyli zazwyczaj osoba użytkująca grunt czy też nieruchomość. Dowód uiszczenia opłaty – czyli potwierdzenie przelewu należy załączyć do wniosku. Można również dołączyć znaki opłaty sądowej, jeśli taką formę opłaty wybierzemy.

Dowiedz się więcej o skup nieruchomości komercyjnych

Inne koszty

 

W przypadku gdy nie są znani wszyscy uczestnicy, należy wziąć pod uwagę koszty ogłoszenia, w celu wezwania zainteresowanych sprawą. Ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze państwa. Ponadto ogłoszenie musi być podane do publicznej wiadomości w miejscu położenia nieruchomości np. w budynku urzędu Gminy – umieszczenie takiego ogłoszenia leży w obowiązku Sądu.

Zazwyczaj koszt ogłoszenia waha się od 650,00 zł do 1500,00 zł. w zależności od pisma, w którym Sąd postanawia publikować. Sąd wezwie do wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na ogłoszenie. 

Jeśli chcemy zlecić sprawę profesjonaliście, musimy wziąć również pod uwagę koszty dla pełnomocnika.

Zobacz też opinie biura nieruchomości

Zobacz więcej

Cena ubezpieczenia mieszkania, domu – jaki jest koszt?

Cena ubezpieczenia mieszkania, domu – jaki jest koszt?

Dom samowystarczalny - czym są domy samowystarczalne?

Dom samowystarczalny – czym są domy samowystarczalne?

Jak znaleźć właściciela działki po numerze działki?

Jak znaleźć właściciela działki po numerze działki?

Jak sprzedać mieszkanie lub dom z kredytem hipotecznym?

Jak sprzedać mieszkanie lub dom z kredytem hipotecznym?

Leasing nieruchomości - czym jest i na ile lat wziąć?

Leasing nieruchomości – czym jest i na ile lat wziąć?