3 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj swoje mieszkanie w 3 prostych krokach.
Dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony

Jak napisać testament – wzór oraz napisanie odręcznie
Jak napisać testament – wzór oraz napisanie odręcznie

Jak napisać testament – wzór oraz napisanie odręcznie

Testament, jako dokument, który kojarzy się ze spisywaniem go u progu śmierci, jest istotnym dokumentem, który może wiele zmienić. Co prawda dla osoby spisującej testament nie ma takiego wpływu, o tyle dla osób uwzględnionych w tym dokumencie może on zmienić tak naprawdę wszystko. Jak napisać testament poprawnie, co powinien zawierać, a czego najlepiej unikać? Wszystkie te kwestie poruszamy w poniższym artykule.

 

Czym jest testament?

 

Jak spisać testament i czym właściwie jest ten dokument? Otóż testament uznany jest za jednostronną czynność prawną, która umożliwia rozporządzenie własnym majątkiem zgodnie ze swoją wolą. Oznacza to, że testator może dowolnie zarządzać swoim majątkiem, wyznaczając do tego odpowiednie osoby. Testament podpisywany jest za życia, a egzekwowany jest po śmierci testatora. Jest to jedyny sposób, dzięki któremu można odpowiednio rozdysponować swój majątek, uwzględniając w nim konkretne warunki. Kiedy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, wówczas następuje proces dziedziczenia ustawowego, gdzie w świetle prawa majątek przysługuje rodzinie, co dokładnie określają przepisy prawa. Wszystkie te przepisy dokładnie zapisane są w Kodeksie cywilnym. Tym w wielkim skrócie jest właśnie testament. Jak sporządzić testament by był ważny? Nie jest to trudne. Wystarczy zastosować kilka istotnych reguł. Na pytanie, jak napisać testament wzór dostępny w sieci z pewnością podpowie najlepiej.

 

Istota testamentu

 

Chyba najważniejszym czynnikiem, który powie, jak się pisze testament, jest fakt napisania go w sposób odręczny. Kiedy rozważmy podział naszego majątku, chcemy, by został rozporządzony zgodnie z naszą wolą, trzeba pozostawić testament. Jak sporządzić go, aby był uznany i respektowany? Tajemnicą jest fakt spisania go odręcznie w całości. Kiedy testament został spisany na komputerze i wydrukowany, a następnie podpisany przez jego właściciela, po śmierci będzie on nieważnym dokumentem. Podobnie zadzieje się w momencie, gdy testament zostanie spisany przez inną osobę i podpisany jedynie przez testatora. Zdarza się, że testament spisywany jest przez starsze, schorowane osoby, które chcą mieć jeszcze ostatnie słowo pod względem podziału swojego majątku. Kiedy dziadek nie jest w stanie samodzielnie napisać swojej ostatniej woli na papierze i poprosić o tę czynność swoje dziecko lub wnuka, niestety taki dokument nie będzie miał mocy prawnej w chwili, kiedy będzie się “aktywował”, a więc po śmierci mężczyzny.

Jeśli nie wiesz, jak napisać testament w domu, wzór dostępny w sieci z pewnością ułatwi takie zadanie. Najważniejsze, aby został on sporządzony odręcznie. Jedynie własnoręczne pismo jest w stanie zakwalifikować dokument do roli ważnego dokumentu. Jak napisać testament ręcznie? Nie ma w tym niczego trudnego. W dokumencie tym muszą znaleźć się istotne dane. Najważniejsi są spadkobiercy, którzy powinni zostać wskazani w dokumencie. W końcu spisywana jest wola dotycząca podziału majątku na określone części. Testament może być sprzeczny z prawem spadkowym, gdzie majątek dzielony jest zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Podpis testamentu

 

Każdy dokument powinien być własnoręcznie podpisywany. Jak napisać testament, aby był ważny? Oczywiście odręcznie, choć istotą takiego dokumentu jest również odręczny podpis. Podpis nie może być parafką. Powinien zawierać przynajmniej nazwisko. Brak tego elementu skutkuje nieważnością dokumentu.

Podpis osoby spisującej testament musi być zgodny z jego charakterem. Pewnie nie raz w filmach spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie testament był podrabiany, jednak warto wiedzieć, że takie przewinienie jest surowo karane. Z pewnością nie warto ryzykować kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, ze względu na podrobiony dokument tego typu.

 

Kim jest spadkobierca?

 

Istotnym elementem zapisywanym w testamencie, jest nie tylko określony majątek, ale wskazanie spadkobiercy. Osoba, która występuje w tym dokumencie w roli spadkobiercy, zobligowana jest do uzyskania określonego majątku, gdzie są wytyczone zarówno prawa, jak i obowiązki, oczywiście po śmierci testatora. Testator w takim dokumencie wskazuje konkretne osoby, a także uwzględnia podział określonego majątku wedle własnych upodobań. Wielokrotnie spotkać można się z tym, że testament jest dokumentem niekoniecznie sprawiedliwym dla innych członków rodziny. W świetle prawa spadek odziedziczony jest przez najbliższą rodzinę, czasami jednak wolą testatora uwzględnia inny podział majątku, nawet w stosunku do osoby niebędącej w gronie rodzinnym.

Jak zrobić testament, aby był on respektowany? Taki dokument, prócz oczywistego pisma odręcznego, musi być podpisany własnoręcznie przez testatora. Tutaj nie ma odstępstw, testament odręczny jest dokumentem ważnym. Dlatego prócz samego zapisu podziału majątkowego, trzeba również samodzielnie podpisać taki dokument. W nim znaleźć powinna się również data, która także stanowi istotny element konstrukcyjny dokumentu.

 

Podział majątku względem spadkobiercy

 

W każdym dokumencie, jaki spisywany jest w formie testamentu, można określić jasno kto i co dostanie po śmierci testatora. Jak prawidłowo spisać testament? Czy konieczne jest uwzględnienie konkretnego podziału majątku? Okazuje się, że nie. Jeśli w testamencie uwzględnione zostały dzieci (syn i córka), gdzie należy wskazać ich dane, którzy to mają odziedziczyć cały majątek ojca, a nie został uwzględniony konkretny podział, wówczas dokonuje się rozdziału spadkowego w równych częściach. W przypadku tego przykładu każde z dzieci otrzyma ½ spadku. Oczywiście dokument, w którym został zawarty podział procentowy czy ułamkowy, również będzie respektowany, o ile jest on ważny. Niejednokrotnie zdarza się, że osoby spisujące testament  udzielają konkretnych wskazówek co do dziedziczenia. Dla przykładu majątkiem jest nieruchomość, a także samochód. Osoba spisująca może uwzględnić podział nie pod względem ułamków, czy procentów, ale dokładnie wyznaczyć, który spadkobierca ma otrzymać konkretny element majątku. Syn może dziedziczyć nieruchomość, córka samochód, oczywiście to tylko przykład.

 

Co znaleźć może się w testamencie dodatkowo?

 

Dokument spisywany odręcznie przez testatora, prócz wymienienia osób otrzymujących spadek majątkowy, może także zawierać inne elementy, które będą respektowane. Jak pisze się testament? Można w nim zawrzeć również zapisy windykacyjne, ale również informacje dotyczące wydziedziczenia określonych osób. Testament odręczny może zawierać także powołanie wykonawcy testamentu, a więc wskazywana jest osoba, która dany dokument będzie wykonywać.

W testamencie najlepiej podawać szczegółowe dane zwłaszcza dotyczące konkretnych spadkobierców, jak i majątku. Jeśli osoba spisująca taki dokument jest w posiadaniu mieszkania, firmy, samochodu, czy jakichś udziałów, które chce przekazać po swojej śmierci konkretnym osobom, powinna podać w tym dokumencie jak najwięcej szczegółów. Można podać lokalizację nieruchomości, nazwę firmy i jej adres, ale również markę samochodu. Jak napisać testament własnoręcznie, który jest ważny i klarowny? Najlepiej uwzględnić w nim jak najwięcej informacji dotyczących majątku. 

Zobacz też skup nieruchomości zadłużonych

 

Listowny testament

 

Testament, jak napisać go inaczej? Oprócz tradycyjnego dokumentu, który jest bardzo oficjalny, zdarza się, że spisywany jest również w formie bardziej osobliwej, mianowicie listu. Niekiedy list pełniący funkcję testamentu wysyłany jest do bliskiej osoby, którą chcemy obdarować majątkiem. Najczęściej wysyłane są to listy do bliskich z rodziny. Tutaj kwestią sporną może być sam podpis. Ponieważ, kiedy taki testament w formie listu wysyła ojciec do syna, trudno liczyć, że podpisze go oficjalnie imieniem i nazwiskiem. Zazwyczaj listy do bliskich podpisywane są mniej oficjalnie np. “Twój tata”, “Kochający ojciec”. O dziwo taka forma podpisania listu-testamentu jest dopuszczalna przez sąd.

Największym problemem testamentu wysłanego pod postacią listu jest wspominany podpis, nie dlatego, że sąd go odrzuci, bo to już ustaliliśmy, że sąd dopuszcza takie możliwości. Problem może dotyczyć innych spadkobierców, którzy zostali pominięci w takim testamencie, ponieważ można taką formę testamentu ze względu na “niecodzienny podpis” podważyć. Do takich sytuacji dochodzi dość często, ponieważ do głosu dochodzi żal pominiętych osób. Ignorowani spadkobiercy, którzy bez testamentu odziedziczyli spadek po zmarłym, mogą próbować podważyć takie zapisy. Ostatecznie sąd rozstrzyga o tym, czy jest to dokument ważny, jeśli zostanie poddany wątpliwości. Nie trzeba nikomu mówić, że takie sprawy lubią się przeciągać w czasie, gdzie ostatecznie podział majątku odbywa się znacznie później.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Zobacz wycenę online

 

Rodzaje testamentów

 

Istnieje kilka sposobów, dotyczących tego, jak prawidłowo napisać testament. Pierwszym sposobem jest dokument odręcznie napisany. O tym, jak napisać testament odręcznie można dowiedzieć się, wyszukując wzory w sieci. Jest ich dużo. Testament napisany odręcznie zwany może być też jako holograficzny. Charakterystycznym elementem tego dokumentu jest całkowicie odręcznie napisanie treści dokumentu przez spadkodawcę.

Kolejny rodzaj testamentu zwany notarialnym, sporządzany jest przez urzędnika notarialnego. Jest to najbezpieczniejsza forma testamentu, który jest stosunkowo trudny do podważenia.

Mamy możliwość sporządzenia dokumentu zwanego allograficznym. Dotyczy on sytuacji, kiedy spadkodawca nie ma możliwości spisania własnoręcznie testamentu. Treść testamentu jest ustna, spisywana przez urzędnika w obecności dwóch świadków. Dokument ten będzie konieczny do własnoręcznego podpisania, jednak sama treść będzie sporządzona przez urzędnika.

Testament ustny to dokument, który pozostaje wygłoszony w obecności aż trzech świadków, dotyczy sytuacji, kiedy spadkodawca jest w stanie agonalnym. Dotyczy to ostatnich chwil spadkodawcy, a obawa rychłej śmierci nie pozwoli na spisanie testamentu w sposób tradycyjny. Spadkodawca mówi więc o swojej woli na tzw. “łożu śmierci”.

Zdarzają się sytuacje, gdzie testament spisywany jest w podróży, np. w samolocie, czy względem działań wojskowych (misje), jest to jednak odrębny temat. 

Zobacz też opinie biura nieruchomości

 

Notarialnie czy w domu?

 

Często zadawane jest pytanie, jak napisać testament w domu? Czy opłaca się spisać go w formie aktu notarialnego? Który lepszy? Niezależnie od tego, co wybierzemy, trzeba przede wszystkim podejść do tego zagadnienia z rozwagą i uwagą. Mały błąd w formie braku podpisu może skutkować nieważnością tego dokumentu. W przypadku wyboru testamentu, który spisany zostanie w sposób notarialny, istnieje dużo mniejsze ryzyko na wystąpienie ewentualnych błędów, które mogą rzutować na ważność takiego dokumentu. Ponadto, kiedy decyzja pada na sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, oryginał takiego dokumentu pozostaje w rękach notariusza, a więc jest znakomicie zabezpieczony. Wielokrotnie zdarza się, że testamenty spisywane odręcznie giną, gubią się lub niszczą. Mając na uwadze dokument spisywany w obecności urzędnika, jesteśmy pewni, że nigdzie nie zaginie, a w odpowiedniej chwili, zostanie wygłoszony. Dzięki temu, że dokument zostanie notarialnie spisany, zostaje również uwzględniony ten fakt w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Taka informacja pozwoli z łatwością dojść spadkobiercom do tego, w której kancelarii spadkodawca zawarł testament. Oferowane bezpieczeństwo zachowania dokumentu jest najlepszym powodem, dla którego coraz więcej osób decyduje się na spisanie swojej ostatniej woli dotyczącej podziału majątku w sposób notarialny.

 

Każdy testament (w odpowiedniej formie, co zostało wyżej wymienione) jest traktowany w podobny sposób, pod warunkiem, że jest prawidłowo napisany. Dokument, w którym spadkodawca określa podział swojego majątku po śmierci, powinien być napisany odręcznie, zawierać informacje o spadkobiercach i podziale konkretnego majątku, powinien zawierać datę oraz być własnoręcznie podpisany. Własnoręczne spisanie testamentu nie musi być trudne, jeśli zachowamy określony schemat. Znacznie łatwiej jest, gdy wybierzemy akt notarialny, który zostanie po śmierci odczytany. Taki sposób spisania testamentu ma wiele zalet, a najważniejszą z nich, nie jest o tyle obsługa notarialna w formie spisania treści testamentu, o ile gwarancja bezpiecznego przechowywania dokumentu do chwili jego odczytu. Nie oznacza to, że testament spisany własnoręcznie, we własnym domu jest “mniej ważny” czy mniej istotny. Zdarza się, że testament wywołuje większe zamieszanie, niż jego brak w kwestii dziedziczenia, jest to jednak wolą spadkodawcy i trzeba ją uszanować, zastosowując się do zaleceń treści testamentu.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość? Sprawdź nasze biuro nieruchomości online

Zobacz więcej

Jak sprzedać mieszkanie lub dom z kredytem hipotecznym?

Jak sprzedać mieszkanie lub dom z kredytem hipotecznym?

Leasing nieruchomości - czym jest i na ile lat wziąć?

Leasing nieruchomości – czym jest i na ile lat wziąć?

Uzbrojenie działki – ile kosztuje i jak uzbroić?

Uzbrojenie działki – ile kosztuje i jak uzbroić?

Skup nieruchomości - czy jest opłacalny?

Skup nieruchomości – czy jest opłacalny?

Jak napisać testament – wzór oraz napisanie odręcznie

Jak napisać testament – wzór oraz napisanie odręcznie