3 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj swoje mieszkanie w 3 prostych krokach.
Dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony

Czy z nieruchomosci mozna egzekwowac alimenty?
Czy z nieruchomości można egzekwować alimenty?

Czy z nieruchomości można egzekwować alimenty?

Czy z nieruchomości można egzekwować alimenty? Licytacja nieruchomości mieszkaniowej dość często bywa kojarzona jako rozwiązanie, z którego chętnie korzystają banki. Warto jednak pamiętać, że przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika to opcja wykorzystywana nie tylko do wyegzekwowania należności banku. Niekiedy okazuje się, że dłużnik miał wiele pozabankowych zobowiązań (w tym również dotyczących alimentów). Kwestia licytacji nieruchomości na poczet zaległych alimentów jest ciekawa, bo ustawodawca postanowił ją uregulować w sposób szczególny. Co więcej, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 niedawno zostały wprowadzone nowe przepisy, które mają związek również z licytacją nieruchomości na skutek zaległych alimentów. Postanowiliśmy omówić te regulacje oraz nieco starsze przepisy. 

Alimenty mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami

 

Świadczenia alimentacyjne posiadają szczególny charakter i właśnie dlatego ustawodawca wprowadził wiele wyjątkowych regulacji, które ich dotyczą. Chodzi zwłaszcza o przepisy ustawy kodeks postępowania cywilnego (KPC). Wspomniany akt prawny przewiduje między innymi bardziej restrykcyjne zasady egzekwowania zaległości alimentacyjnych z wynagrodzenia dłużnika oraz kwot przechowywanych na jego rachunku bankowym. Szczególne przepisy KPC dotyczą także egzekucji z nieruchomości zakończonej licytacją i sprzedażą domu, gruntu lub lokalu przez komornika.  

Warto wiedzieć, że artykuł 1025 kodeksu postępowania cywilnego wprowadza jednoznaczne zasady podziału kwoty uzyskanej z egzekucji (m.in. egzekucji długu dotyczącej nieruchomości). Kwota pozyskana dzięki sprzedaży domu, lokalu lub działki w następującej kolejności będzie zaspokajała kolejne koszty i świadczenia: 

  • koszty egzekucyjne (z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego, które przyznał komornik w postępowaniu egzekucyjnym)
  • należności związane z alimentami,
  • należności za pracę dotyczące okresu 3 miesięcy (do wysokości najniższego wynagrodzenia), a także renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa albo śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika,
  • zobowiązania zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim,
  • należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz należności wynikające z praw, które obciążały nieruchomość przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji ,
  • świadczenia za pracę niezaspokojone zgodnie z punktem numer 3,
  • koszty podatkowe niezaspokojone wedle kolejności określonej w punkcie piątym (tzn. niezabezpieczone hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym),
  • należności wierzycieli prowadzących egzekucję,
  • pozostałe kwoty.

Powyższa lista potwierdza jednoznacznie, czy z nieruchomości można egzekwować alimenty. Warto zwrócić uwagę, że są one „ściągane” szybciej nawet niż kwoty zabezpieczone przy pomocy hipoteki. 

Skup nieruchomości online – chcesz sprzedać mieszkanie? Szukasz wyceny online? Zobacz często zadawane pytania – jak działa skup nieruchomości online?

Zwykle nie można sprzedać mieszkania jeśli dług jest mały

 

Szczególny status alimentów jest widoczny również jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany prawne wprowadzone w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej 3.0. Mowa o przepisach zakazujących składania wniosku o wyznaczenie terminu licytacji lokalu mieszkalnego lub działki zabudowanej domem jeśli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi mniej niż 5% sumy oszacowania (wyceny) dotyczącej danej nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że takie ograniczenia egzekucyjne obowiązujące od 30 maja 2020 r. posiadają kilka ważnych wyjątków. 

Po pierwsze, ograniczenia w licytacji nieruchomości związanego z niskim poziomem długów nie stosuje się do należności Skarbu Państwa (patrz art. 952 (1) KPC). Oznacza to, że przepisy chroniące dłużnika nie będą miały zastosowania m.in. do zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego. Po drugie, sąd może po zbadaniu okoliczności sprawy zadecydować, że dług nieprzekraczający 5% wyceny nieruchomości mieszkaniowej powinien jednak być egzekwowany poprzez licytację oraz sprzedaż domu albo lokalu.  

Samodzielna sprzedaż nieruchomości bywa dużo lepszą opcją 

 

W ramach podsumowania, na pewno warto wspomnieć, że samodzielna sprzedaż nieruchomości jeszcze przed jej zajęciem przez komornika bywa najlepszą opcją. W ramach takiej transakcji można bowiem uzyskać bardziej atrakcyjne warunki cenowe. Godziwą wycenę oraz szybkie sfinalizowanie transakcji gwarantują profesjonalne firmy oferujące skup nieruchomości (m.in. skup domów, skup działek oraz skup mieszkań).

Przykładem jest Biuro Nieruchomości Online (bnonline.pl). Jego klienci mogą sprzedać swoje mieszkanie, dom lub inną nieruchomość bez wychodzenia z domu i zbędnych spotkań (nawet w ciągu 1 dnia). Chodzi oczywiście o ustalenie warunków sprzedaży, bo wiążąca sprzedaż nieruchomości wymaga wizyty u notariusza. Taka finalizacja transakcji jest możliwa w ciągu kilku dni.

Zobacz więcej

Dobrowolna splata zadluzenia u komornika jak to zrobic - skup mieszkan i nieruchomosci online cala polska bnonline

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika – jak to zrobić?

Jak sprzedac zadluzone mieszkanie - skup nieruchomosci online warszawa bnonline

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

Jak szybko sprzedac mieszkanie ze spadku - biuro nieruchomosci online skup za gotowke

Jak szybko sprzedać mieszkanie ze spadku?

Jak sprzedac mieszkanie w internecie - skup mieszkan online za gotowke

Jak sprzedać mieszkanie w Internecie?

stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości – co to jest i jak to sprawdzić?