3 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj swoje mieszkanie w 3 prostych krokach.
Dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony

Skup udziałów w nieruchomości
Skup udziałów w nieruchomości – na czym polega?

Skup udziałów w nieruchomości – na czym polega?

Jak sprawnie przeprowadzić sprzedaż udziału w nieruchomości?

 

Często udziały w nieruchomości nabywane są w sprawach spadkowych czy darowiznach. Współwłasność nieruchomości może stanowić jednak duży problem, szczególnie jeśli współwłaściciele nie są w stanie dogadać się co do użytkowania lokalu. Decyzje dotyczące całego lokalu, jak np. Wydzierżawienie czy remonty, mogą być podejmowane jedynie za zgodą wszystkich współwłaścicieli, niezależnie od procentu ich udziałów. Najbardziej nieuczciwą, a jednocześnie dość często spotykaną sytuacją, jest szantaż jednego współwłaściciela nieruchomości przez drugiego. W takiej sytuacji zazwyczaj osoba zamieszkująca lokal posiada znaczną większość udziałów, a druga jedynie niewielki procent całej nieruchomości. Dojść do tego może np. Podczas podziału nieruchomości w sprawie spadkowej na kilkoro członków rodziny. Osoba zamieszkująca dany lokal często dąży do wykupienia udziałów od reszty osób, ale nie zawsze wszyscy są chętni na takie rozwiązanie. Jako, że wszystkie prace modernizacyjne w części wspólnej nieruchomości muszą zostać zatwierdzone przez wszystkich właścicieli, skłania to nieuczciwego współwłaściciela do szantażu. Skro każda renowacja wymaga jego zezwolenia, to często współwłaściciel życzy sobie określonej sumy pieniędzy za wydanie zgody na prace remontowe. Posiadacz udziałów w nieruchomości może jednak w pełni dysponować swoim ułamkiem własności bez zgody pozostałych współwłaścicieli, dzięki czemu sprzedaż udziałów w mieszkaniu jest jak najbardziej możliwa. Przed wystawieniem ogłoszenia na sprzedaż warto zasięgnąć porady prawnej w zakresie przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, aby posiadać jak najwięcej informacji o możliwości dysponowania swoimi udziałami.

Sprawdź naszą wycenę nieruchomości

Rodzaje współwłasności – co należy o nich wiedzieć

 

Bardzo ważną informacją jest fakt, że istnieją dwa rodzaje współwłasności. Współwłasność ułamkowa to taka, w której każdy współwłaściciel posiada określony udział nieruchomości. W takiej sytuacji ma on pełną swobodę w dysponowaniu swoim udziałem i może sprzedać go bez zgody pozostałych współwłaścicieli, co gwarantuje artykuł 198 kodeksu cywilnego. Innym rodzajem współwłasności jest współwłasność łączna, którą np. Posiadają małżonkowie, którzy nie podpisali intercyzy. W tym przypadku nie posiadają oni określonych udziałów w danej nieruchomości, a podczas sprzedaży nieruchomości obydwoje małżonków muszą wyrazić na nią zgodę.

Udziały w nieruchomości sprzedaż – najczęstsze sytuacje

 

Najczęstsza sytuacja to taka, gdy współwłaściciele wspólnie decydują się na sprzedaż swoich udziałów jednemu nabywcy. Takie okoliczności sprzedaży udziałów są najbardziej korzystne i atrakcyjne dla potencjalnego kupującego, który w wyniku transakcji uzyska pełnię udziałów i stanie się jedynym właścicielem danej nieruchomości. Taka sytuacja umożliwia dość szybkie znalezienie kupca na własnym rynku za kwotę odzwierciedlającą faktyczną wartość danej nieruchomości. Niestety nie wszystkie sytuacje sprzedaży udziałów w nieruchomości są tak proste. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane, gdy jeden ze współwłaścicieli nie zgadza się na sprzedaż swoich udziałów. Wtedy często jedynym rozwiązaniem dla chcącego pozbyć się swoich udziałów współwłaściciela jest skup udziałów w nieruchomościach.

Sprawdź czym jest biuro nieruchomości

 

Sprzedaż udziału w nieruchomości na wolnym rynku może być procesem bardzo skomplikowanym i czasochłonnym. Zazwyczaj sprzedawcy oferują ceny o wiele niższe, niż faktyczna wartość procentowa nieruchomości wynikająca z ich udziałów. Mimo to ogłoszenia „sprzedam udziały w nieruchomości” nie są zbyt popularne, a potencjalni nabywcy nie są zainteresowani zakupem nawet większości udziałów, obawiając się przede wszystkim sytuacji opisanej powyżej. Z drugiej strony, często kupnem udziałów zainteresowani są wyłudzacze, którzy chcą czerpać korzyści materialna z szantażowania pozostałych współwłaścicieli. Sprzedaż udziałów w nieruchomości osobom, które podejrzewa się o takie zamiary, jest jednak niemoralna. Dlatego zanim dokona się sprzedaży udziałów, warto upewnić się także o zamiarach potencjalnego nabywcy, aby później nie żałować swojej decyzji.

Jak przebiega sprzedaż udziału w nieruchomości?

 

Jeśli współwłaściciel decyduje się na sprzedaż swoich udziałów bez zgody drugiego współwłaściciela, musi liczyć się z faktem, że znalezienie chętnego kupca może być praktycznie niemożliwe. Z pomocą przychodzą firmy oferujące skup udziałów w nieruchomości, które oferują szybką wycenę i zawarcie transakcji w ciągu zaledwie kilku dni. Ostatnią czynnością, którą trzeba będzie wykonać jest wizyta u notariusza, który zawrze odpowiedni zapis o nowy współwłaścicielu w księdze wieczystej. Z tego względu fakt sprzedaży udziałów nie ujdzie uwadze pozostałym współwłaścicielom. Każda czynność notarialna będzie wymagała uiszczenia wymaganej opłaty, więc sprzedający swoje udziały współwłaściciel musi zaopatrzyć się w gotówkę podczas wizyty u notariusza. Dla osób korzystających ze skupu nieruchomości nie powinien być to problem, ponieważ firmy te po wstępnej wycenie online szybko przelewają zaliczkę na kontro sprzedającego.

Więcej znajdziesz na https://bnonline.pl/

Zobacz więcej

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości – w dobrej czy w złej wierze?

umowa najmu mieszkania

Jakie są rodzaje umów mieszkaniowych?

wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości- o co właściwie chodzi?

pilnie sprzedam mieszkanie

Pilnie sprzedam mieszkanie – krok po kroku

sprzedaż udziału w nieruchomości

Czy mogę sprzedać nieruchomość ze spadku?