3 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj swoje mieszkanie w 3 prostych krokach.
Dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony

umowa najmu mieszkania
Jakie są rodzaje umów mieszkaniowych?

Jakie są rodzaje umów mieszkaniowych?

Decydując się na najem mieszkania, stajemy przed koniecznością podpisania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości. Obecny system prawny w Polsce uwzględnia trzy rodzaje umów najmu mieszkania. Poniżej krótko scharakteryzujemy każdą z nich.

Umowa najmu mieszkania na czas określony

 

Umowa najmu mieszkania na czas określony jest jedną z najczęściej występujących w życiu codziennym. Dokładnie określa datę rozpoczęcia i zakończenia najmu, co ułatwia regulację terminów płatności na umówiony dzień. Dokument ten pierwotnie precyzuje wysokość czynszu. Tego rodzaju umowa często używana jest podczas sezonu turystycznego, co stawia obie strony w uregulowanej sytuacji prawnej.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez najemcę, nadal istnieje wymóg opłacenia czynszu. Rozwiązanie umowy najmu mieszkania jest możliwe, tylko w sytuacjach wskazanych w umowie lub jeśli udowodnione zostały wady lokalu, albo nastąpiły okoliczności, które zagrażają zdrowiu lub życiu najemcy.

 

Umowa najmu mieszkania na czas nieokreślony

 

Określenie „na czas nieoznaczony” w pewien sposób może wprowadzić w błąd, ponieważ każda umowa najmu mieszkania powinna określać czas jej trwania.

W umowie najmu na czas nieokreślony powinniśmy odnaleźć informację o wypowiedzeniu umowy w związku z jej terminem wypowiedzenia. Ustawodawca przewiduje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który może zostać skrócony, jeśli do umowy dołączymy odpowiedni zapis. W związku z tym najemca w każdym momencie ma prawo do wypowiedzenia umowy, przestrzegając wymienionego okresu wypowiedzenia. Jest to forma komfortowa dla najemcy, gdyż ma on prawo do rezygnacji z transakcji, w przypadku zmiany planów życiowych, czy sytuacji losowych. Z punktu widzenia wynajmującego umowa najmu lokalu na czas nieokreślony nie stanowi odpowiedniej ochrony, gdyż znalezienie nowego lokatora może być procesem wydłużonym w czasie, a mieszkanie będące częścią kontraktu stale będzie generować konieczne do pokrycia przez właściciela koszty.

 

Umowa najmu okazjonalnego

 

W handlu nieruchomościami często występuje umowa najmu okazjonalnego, charakteryzująca się złagodzeniem ochrony prawnej lokatorów. Możliwość zawarcia tego rodzaju umowy mają jedynie osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań, jednak nieprowadzące działalności gospodarczej dotyczącej wynajmu nieruchomości. Do najemców może należeć jedynie osoba fizyczna, gdyż tego rodzaju układ został przygotowany, aby pokrywać potrzeby mieszkaniowe obywateli.

Warunki umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego:

  • Umowa może być zawarta wyłącznie w formie pisemnej i musi być zgłoszona do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dania rozpoczęcia najmu.
  • „Umowa najmu okazjonalnego” jest koniecznym tytułem umowy
  • Czas trwania umowy musi być zawsze określony i nie dłuższy niż 10 lat.
  • Obowiązkowy jest dodatkowy paragraf w umowie dotyczący obowiązku opuszczenia lokalu przez najemcę na wypadek nie wywiązywania się z umowy najmu.
  • Dwa obowiązkowe załączniki:

1/ oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się udostępnienia nieruchomości w czasie wskazanym w załączniku dodanym po podpisaniu umowy
2/ wskazanie przez najemcę innego lokalu wraz z oświadczeniem zgody jego właściciela na przyjęcie w nim najemcy i innych osób z nim mieszkających na wypadek wykonania egzekucji opuszczenia lokalu najmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu najemcy

  • Wydanie lokalu może być uzależnione od wpłaty kaucji, która nie może przekroczyć 6-krotności czynszu ustalonego w umowie najmu okazjonalnego a nie 12-krotności jak w umowie najmu.

 

Gdy upłynie okres, na jaki została podpisana umowa najmu, lub w przypadku jej przedterminowego rozwiązania, najemca jest zobowiązany do opuszczenia mieszkania. W przypadku zwłoki, należy sporządzić pisemnie prośbę o pozostawienie lokalu w okresie 7 dni. Jeżeli najemca nadal nie reaguje, należy skierować wniosek do sądu o przygotowanie egzekucji, powiązanej z czynnościami komorniczymi.

Zainteresuje Cię również kalkulator sprzedaży mieszkania

 

Jaki rodzaj umowy wybrać?

 

Każda z przybliżonych umów jest powiązana z pośrednią ochroną dla obu stron. Najważniejszym elementem jest dokładna analiza sporządzonego dokumentu i ewentualna konsultacja z radcą prawnym. Rodzaj konkretnej umowy zależy od sytuacji życiowej i preferowanych udogodnień. Wybierając się w dane miejsce jedynie tymczasowo, rozważmy podpisanie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony, w przeciwnym razie wypowiedzenie jej będzie niemożliwe. Natomiast, po sprecyzowaniu miejsca zamieszkania na określony czas, rozważmy podpisanie umowy na czas oznaczony.

Zobacz naszą wycenę nieruchomości onlinie

Należy zdawać sobie sprawę, że cywilnoprawną umowę najmu może podpisać każdy wynajmujący, prywatny właściciel mieszkania, jak i firma działająca w zakresie wynajmu mieszkań. Umowę najmu okazjonalnego może wybrać tylko osoba fizyczna, natomiast umowę najmu instytucjonalnego – jedynie przedsiębiorca albo firma.

Sprawdź nasze biuro nieruchomości

Zobacz więcej

dziedziczenie testamentowe mieszkania

Dziedziczenie testamentowe mieszkania – jak to właściwie wygląda?

dom fiński

Domki fińskie – przeżytek czy przyszłość?

jak sprawdzić kto jest właścicielem nieruchomości

Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki, mieszkania i innych nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości – w dobrej czy w złej wierze?

umowa najmu mieszkania

Jakie są rodzaje umów mieszkaniowych?