3 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj swoje mieszkanie w 3 prostych krokach.
Dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony

hipoteka
Czym jest hipoteka i jakie są jej rodzaje?

Czym jest hipoteka i jakie są jej rodzaje?

Czym jest hipoteka w ujęciu prawnym? Jest to ograniczone prawo rzeczowe, poprzez które wierzyciel zabezpiecza spłatę zobowiązania z majątku, jaki posiada dłużnik. Oznacza to, że osoby decydujące się na kredyty hipoteczne muszą zgodzić się na taki stan prawny swojej nieruchomości aż do czasu całkowitej spłaty zobowiązania wobec banku. Nie oznacza to, że instytucja finansowa udzielająca kredytu staje się właścicielem lokalu. Dotyczy to tylko sytuacji, w której dłużnik nie będzie w stanie spłacać zobowiązania. Wtedy bank może zająć nieruchomość i sprzedać ją w drodze licytacji, aby pokryć spłatę długu. 

Jak ustanowić hipotekę?

 

Samo ustanowienie zobowiązania to wbrew pozorom bardzo prosty proces sprowadzający się do wykonania kilku czynności. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy osoba zainteresowana posiada tytuł właściciela nieruchomości. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, konieczne będzie złożenie oświadczenia woli o ustanowienie hipoteki.

Warto pamiętać, że hipoteka ustanawiana jest w formie aktu notarialnego! Po finalizacji całego procesu dokumenty wraz ze stosownym wnioskiem wpisuje się do ksiąg wieczystych oraz kieruje tę informację do właściwych organów sądowych. Wiele osób zastanawia się, czy wpis dotyczący hipoteki jest w ogóle potrzebny?

Oprócz tego, iż jest to ograniczone prawo rzeczowe, dodatkowo jest pomocne w wielu przypadkach. Hipoteka bankowa pozwala na uzyskanie oczekiwanego kredytu hipotecznego pod zastaw danego lokalu. Istnieje jednak wiele różnych rodzajów tego typu praw rzeczowych, dlatego warto dowiedzieć się, co to hipoteka i jakie są jej odłamy. W przypadku chęci sprzedaży mieszkania warto zadbać o skompletowanie wszelkiej dokumentacji oraz potwierdzenie wpisów hipoteki do ksiąg wieczystych.

Prawo rzeczowe i jego rodzaje

 

Kiedy wiemy już, co to hipoteka, warto także zaczerpnąć informacji na temat tego, jakie są jej rodzaje. W tym przypadku wyróżniamy przede wszystkim hipotekę:

  • bankową,
  • umowną,
  • przymusową,
  • łączną,
  • kaucyjną.

Powyższe rodzaje różnią się między sobą głównie sposobem ustanawiania oraz załatwiania formalności. Zarówno hipoteka bankowa, jak i hipoteka łączna są priorytetowe w różnych sprawach, dlatego warto przyjrzeć się nieco bliżej każdej z nich.

Zobacz, jak sprzedać mieszkanie z nałożoną hipoteką przymusową?

Hipoteka bankowa

Ciekawostką jest fakt, że zobowiązanie powstaje wtedy, kiedy spłata udzielonego przez bank kredytu pozostaje zabezpieczona przez ustanowienie hipoteki na konkretnej nieruchomości. Kredytobiorca w ten sposób zabezpiecza interes banku w razie, gdyby nie był w stanie spłacić pożyczki na czas. Warto wiedzieć, że wpis odnośnie hipoteki bankowej umieszczany jest w księgach wieczystych na rzecz banku.

Hipoteka umowna

Ten rodzaj powstaje wtedy, kiedy właściciel składa samodzielne oświadczenie o ustanowieniu prawa rzeczowego. Tego typu dokument jest składany w formie aktu notarialnego. Ciekawostką jest fakt, że hipoteka umowna to rodzaj hipoteki bankowej.

Hipoteka kaucyjna

Od 2011 nie jest ustanawiana, natomiast wcześniej powstałe hipoteki kaucyjne są wciąż ważne. Warto jednak pamiętać o tym, że oznaczają one jedynie maksymalną sumę, jaką wierzyciel jest w stanie egzekwować od kredytobiorcy z przedmiotu zabezpieczenia.

Podsumowując, warto zauważyć, że najczęstszą formą wybieraną przez banki jest właśnie hipoteka bankowa. Wynika to ze względu na fakt, iż kredyty hipoteczne cieszą się coraz większą popularnością, a kredytobiorcy chcą pozyskać określoną kwotę na sfinalizowanie zakupu nieruchomości. Banki na chwilę obecną wymagają tej formy zabezpieczenia w postaci hipoteki bankowej.

Hipoteka łączna

Zabezpieczenie zobowiązania hipotecznego w tej postaci odbywa się najczęściej na kilku nieruchomościach.
W razie braku spłaty zobowiązania hipoteka łączna pozwala danej instytucji wybierać, który lokal zabierze
na poczet spłaty pozostałego kapitału. Oznacza to, że w przypadku problemów ze spłatą kredytu wierzyciel ma prawo wybrać nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie w formie hipoteki łącznej o takiej wartości, która będzie mu bardziej odpowiadać i pozwoli na pokrycie kosztów spłaty zobowiązania.

Hipoteka przymusowa

Forma zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej pojawia się wtedy, kiedy występuje odgórna decyzja o jej ustanowieniu. Oznacza to, że hipoteka przymusowa powstaje w wyniku orzeczenia sądu np. o udzieleniu ubezpieczenia w tej postaci.

Posiadasz obciążoną hipoteką nieruchomość i masz problemy z jej sprzedażą? W takim razie skorzystaj z usług naszej firmy BNOnline.pl. Kupujemy nieruchomości nawet te obciążone hipoteką bądź komornikiem. Wystarczy tylko wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie, a wycenę otrzymasz już w ciągu 24 godzin.

 

Zobacz więcej

Dobrowolna splata zadluzenia u komornika jak to zrobic - skup mieszkan i nieruchomosci online cala polska bnonline

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika – jak to zrobić?

Jak sprzedac zadluzone mieszkanie - skup nieruchomosci online warszawa bnonline

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

Jak szybko sprzedac mieszkanie ze spadku - biuro nieruchomosci online skup za gotowke

Jak szybko sprzedać mieszkanie ze spadku?

Jak sprzedac mieszkanie w internecie - skup mieszkan online za gotowke

Jak sprzedać mieszkanie w Internecie?

stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości – co to jest i jak to sprawdzić?